Hierarchical temporal memory …ehk AI-de tulevik?

Informaatikas (infotehnoloogias) on nagu maailmas üleüldiselt, päris palju nii öelda raskeid probleeme. See tähendab probleeme või ülesandeid, mida kas ei olegi võimalik lahendada või ei ole neid võimalik lahendada nende ressurssidega (arvutusvõimsusega), mis meil on. Millest muidugi järeldub, et need on ühed huvitavamad probleemid üldse. Üheks näiteks sellistest probleemidest on tehisintellektid (AI – artificial intelligence). […]